2018 Poetry Competition2018-06-17T12:42:29+00:00

2018 Poetry Competition

The theme of Poetry in McGregor Festival 2018, to be held over the weekend of August 24-26, is The Sound of Water. Water is unquestionably Earth’s most precious resource. Without it there would be no life, yet we over-use and abuse it, inflicting great suffering upon our waterways, seas and oceans. Poetry in McGregor Festival 2018 is seeking to raise awareness and gratitude for this ‘earth-blood’ and to inscribe a new set of water-values upon the human heart. We want to be reminded of the wonder of water.

2018 Digkunskompetisie

Die tema van 2018 Digkuns in McGregor, wat gedurende die naweek 24 – 26 Augustus gehou sal word, is Die Klank van Water. Sonder enige twyfel is water die Aarde se kosbaarste hulpbron. Sonder water sou daar nie lewe wees nie; nogtans gebruik ons meer as wat ons nodig het an ons misbruik dit ook. Sodoende is ons die oorsaak van enorme lyding ten opsigte van waterweë, die see en oseane. Die doel dus van Digkuns in McGregor is om mense bewus te maak van, en dankbaar te wees vir, hierdie “aardsbloed”. Ons beoog om in die siel van die mens, ʼn nuwe stel waterwaardes, in te skryf. Ons wil aan die wonder van water herinner word.

Poetry Competition – Adult Category

We have pleasure in inviting you to submit up to three poems written on the theme of Water. There will be a First Prize of R5000; a Second Prize of R1000 and, if applicable, a Highly Commended Prize of R500.

Competition Guidelines: Entries are restricted to unpublished poems from adults who have not had any poems published as yet (school magazines and journals excluded). The poem must be the original work of the entrant submitting it. Poems must have a title and have a “Water” theme. The poems should be between 12 and 40 lines in length. The poems may be in English or Afrikaans. Full names must be provided plus date of birth and contact numbers. A maximum of three poems per poet may be entered. Entries must be submitted separately. The poems will be judged by a competent panel of experienced judges and their decision is final. No correspondence will be entered into at any stage of the competition. Entries must be typed and emailed to: mcgpoets@gmail.com / posted to PO Box 361, McGregor, 6708 / faxed to 086 756 0864 / delivered to the Temenos Office, corner Voortrekker and Bree Streets, McGregor.

Closing date: 31 May 2018. Finalists will be notified by 20 June 2018 and invited to attend the prize-giving ceremony to be held during the Poetry in McGregor Festival in McGregor which will take place from the 24 to 26 August 2018. The winners’ prizes will be awarded even if they are not able to attend the prize-giving ceremony and the winning poems may be included in the 2018 Poetry in McGregor Festival anthology. See www.poetryinmcgregor.co.za for details of previous winning entries.

Digkunskompetisie – Volwasse kategorie

Ons nooi graag die wat wil deelneem uit, om tot en met drie gedigte in te dien. Hulle moet oor die Water -tema handel.

Eerste prys –or is R5 000; Tweede Prys –or isR1 000; en indien van toepassing, ʼnprys van R500 vir Eervolle Vermelding.

Kompetisiereëls: Inskrywings van volwassenes moet net ongepubliseerde gedigte wees (skooltydskrifte en joernale uitgesluit). Die gedigte moet die oorspronklike werk van die inskrywer wees. Die gedigte moet ʼn titel hê en oor ʼn Water-tema handel. Die gedigte behoort tussen 12 en 40 reëls te wees. Hulle kan òf in Engels òf in Afrikaans geskryf word.  Inskrywers moet hul volle naam, geboortedatum en kontaknommers verskaf. Die digter kan ʼn maksimum van drie gedigte indien. Inskrywings moet afsonderlik ingehandig word. Die gedigte sal deur ʼn bekwame keurkomitee beoordeel word, en hulle besluit is finaal. Tydens die kompetisie sal geen korrespondensie toelaatbaar wees nie. Inskrywings moet getik word en of deur epos aan: mcgpoets@gmail.com gestuur word; of aan Posbus 361, McGregor, 6708 gepos word; of aan 086 756 0864 gefaks word; of afgelewer by die Temenoskantoor, hoek van Voortrekker en Breestrate, McGregor.

Sluitingsdatum: 31 Mei 2018. Die finaliste sal teen 20 Junie 2018 in kennis gestel word, en hulle sal dan genooi word om die Prysuitdelingseremonie by te woon wat tydens die Digkunsfees in McGregor gehou sal word vanaf 24 – 26 Augustus 2018. Die wenners se pryse sal toegeken word al sou hulle nie die Prysuitdelingseremonie kan bywoon nie en die bekroonde gedigte sal in die 2018 Digfunsfees in McGregor Versameling ingesluit word. Vir verdere inligting omtrent bekroonde inskrywings: www.poetryinmcgregor.co.za

Poetry Competition – High School Category

We have pleasure in inviting you to submit up to two poems written on the theme of Water. There will be a First Prize of R2500; a Second Prize of R1000 and, if applicable, a Highly Commended Prize of R500.

Competition Guidelines: Entries will be accepted from students enrolled at High School in 2018. Entries are restricted to unpublished poems from students who have not had any poems published as yet (school magazines and journals excluded). The poem must be the original work of the entrant submitting it. Poems must have a title and have a “Water” theme. The poems should be between 12 and 40 lines in length. The poems may be in English or Afrikaans. Full names must be provided plus date of birth and contact numbers. A maximum of two poems per student may be entered. Entries must be submitted separately. The poems will be judged by a competent panel of experienced judges and their decision is final. No correspondence will be entered into at any stage of the competition. Entries must be typed and emailed to: mcgpoets@gmail.com / posted to PO Box 361, McGregor, 6708 / faxed to 086 756 0864 / delivered to the Temenos Office, corner Voortrekker and Bree Streets, McGregor.

Closing date: 31 May 2018. Finalists will be notified by 20 June 2018 and invited to attend the prize-giving ceremony to be held during the Poetry in McGregor Festival in McGregor which takes place from the 24 to 26 August 2018. The winners’ prizes will be awarded even if they are not able to attend the prize-giving ceremony and the winning poems may be included in the 2018 Poetry in McGregor Festival anthology. See www.poetryinmcgregor.co.za for details of previous winning entries.

Digkunskompetisie – Hoërskool kategorie

Ons nooi graag die wat wil deelneem uit, om tot en met twee gedigte in te dien. Hulle moet oor die Water -tema handel. Eerste prys- R2 500; Tweede Prys – R1 000; en indien van toepassing, ʼn prys van R500 vir Eervolle Vermelding.

Kompetisiereëls: Inskrywings sal net van studente wat nou (2018) in hoërskool gerigistreer is, aanvaar word. Inskrywings van studente  moet net ongepubliseerde gedigte wees (skooltydskrifte en joernale uitgesluit). Die gedigte wat ingedien word, moet die oorspronklike werk van die student wees. Die gedigte moet ʼn titel hê asook ʼn Water-tema. Die gedigte behoort tussen 12 en 40 reëls wees. Hulle kan òf in Engels òf Afrikaans geskryf word.  ʼn Maksimum van twee gedigte per student  mag ingeskryf word.  Inskrywings moet afsonderlik ingedien word. Die gedigte sal deur ʼn bekwame keurkomitee beoordeel word, en hulle besluit is finaal. Tydens die kompetisie sal geen korrespondensie toelaatbaar wees nie. Inskrywings moet getik word en of deur epos aan: mcgpoets@gmail.com gestuur word; of aan Posbus 361, McGregor, 6708 gepos word; of aan 086 756 0864 gefaks word; of afgelewer by die Temenoskantoor, hoek van Voortrekker en Breestrate, McGregor.

Sluitingsdatum: 31 Mei 2018. Die finaliste sal teen 20 Junie 2018 in kennis gestel word, en hulle sal dan genooi word om die Prysuitdelingseremonie by te woon wat tydens die Digkunsfees in McGregor gehou sal word vanaf 24 – 26 Augustus 2018.  Die wenners se pryse sal toegeken word al sou hulle nie die Prysuitdelingseremonie kan bywoon nie en die bekroonde gedigte sal in die 2018 Digfunsfees in McGregor Versameling ingesluit word. Vir verdure inligting omtrent bekroonde inskrywings: www.poetryinmcgregor.co.za

Thank you to the following Sponsors for their support of Poetry in McGregor